CHIA SẺ

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

CÁCH TRỒNG NHÃN IDO NHANH CHO TRÁI

Nhãn IDO là cây có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao và lâu dài khoảng trên 30- 40 năm. Nếu được trồng đúng cách và chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng thì chỉ sau 2-3 năm Cây Nhãn IDO sẽ cho trái với năng suất đạt 19 tấn/ vụ trái.


Nhãn IDO là cây mang lại hiệu quả kinh tế cao

Nhãn IDO có khả năng cho trái nghịch vụ nên Bà con có thể sử dụng các cách xử lý điều khiển Nhãn IDO ra hoa theo ý muốn để có trái nghịch vụ bán với giá cao.

Cách trồng Nhãn IDO nhanh cho trái

Bà con nhà vườn trồng cây hẳn cũng biết mỗi phương pháp nhân giống cây trồng như từ hạt, Chiết Cành, Ghép Bo đối với Cây Nhãn IDO cũng có những ưu điểm và hạn chế nhất định.

Để Cây Nhãn IDO nhanh cho trái các nhà nông nghiệp khuyến khích Bà con trồng mới từ những Cây/Cành Chiết và Ghép Bo hơn là trồng cây con bằng hạt.


Cách trồng Nhãn IDO nhanh cho trái

Đối với các Vườn Nhãn IDO trồng mới Bà con có thể đầu tư Mua Cây Giống được Chiết từ những Vườn ươm uy tín và từ những Cây Giống Đầu Dòng để trồng và sau đó tiến hành tự Chiết Cành để nhân giống.

Đối với những Vườn Nhãn Cải Tạo, Bà con cần lựa chọn những Gốc Nhãn Ghép Bo khỏe mạnh sau đó tiến hành Ghép với Nhãn IDO.

Cách chăm sóc để Nhãn IDO cho trái năng suất

Để Vườn Nhãn cho năng suất cao, phẩm chất quả tốt, Bà con cần cung cấp một lượng phân bón đầy đủ và với tỷ lệ các chủng loại phân bón phù hợp.

Tỷ lệ các loại phân NPK được các Nhà Nông Nghiệp khuyến cáo sử dụng cho hiệu quả tốt nhất đối với Nhãn là 1:0,5:1 hoặc 1:1:2. Bà con cũng cần tùy theo độ tuổi, hiện trạng sinh trưởng của cây, sản lượng quả cho thu hoạch của năm trước để xác định liều lượng bón cho thích hợp.


Cách chăm sóc để Nhãn IDO cho trái năng suất

Với Vườn Nhãn nhiều năm tuổi, cứ cho 100kg quả tươi/năm thì có thể bón với lượng phân 2kg N + 1kg P2O5 + 2kg K2O (tương đương với 4,2kg Urê + 5,5kg Supe lân + 4kg Cloruakali).

Thời kỳ bón: Bà con có thể phụ thuộc vào độ tuổi của cây mà bón nhiều lần hay ít lần, tốt nhất là chia làm 4 lần bón trong một năm.

Lượng phân bón cho Nhãn theo tuổi cây ở thời kỳ mang quả sẽ tăng dần theo đổi tuổi của cây. Bà con cần bón đủ các loại phân là phân chuồng, phân ure, phân supe lân, phân clorua kali.